SON DUYURULAR

Duyurular
Projemiz Hakkında 
Proje, ekonominin tüm sektörlerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Enerji Verimliliği (EV) ile ilgili kapasitesinin AB’nin kaynak verimliliği hedeflerine uyumlu olarak geliştirilmesini amaçlamaktadır.
evreka
EED Nedir?

2012/27 / EU Enerji Verimliliği Yönergesi, Avrupa Birliği içinde enerji verimliliği iyileştirmelerini zorunlu kılan bir Avrupa Birliği yönergesidir. 25 Ekim 2012 tarihinde onaylanmış ve 4 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

evreka
NEEAP Nedir?

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında azaltılması hedefleniyor 2023 yılına kadar, Türkiye'nin birincil enerji tüketimi, binalar ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve kesişen (yatay) alanlar olmak üzere 6 kategoride tanımlanmış 55 eylemden% 14'e kadar.

evreka
ENVER Nedir?

ENVER, endüstri projesinde Enerji Verimliliği kapsamında tüm enerji verimliliği paydaşlarının faaliyet ve uygulamalarına içerik ve veri girişi sağlamak için bir portal ve içerik yönetim sistemi olarak planlanmıştır.

Proje Etkisi

• NEEAP ve ilgili stratejik belgelerde belirtilen çeşitli Enerji Verimliliği hedeflerinin gerçekleştirilmesi
• Piyasaya dayalı mekanizmalar veya düzenli sermaye akışları yoluyla enerji verimliliğine yatırımın teşvik edilmesi
• Ulusal ekonomide enerji verimliliği müdahaleleri, hizmetleri ve yeni teknolojiler için pazar talebinin uyarılması
• Çevresel sürdürülebilirliği artırarak ve enerji ithalatının ulusal düzeyde sonuçlarını azaltarak insanların yaşam kalitesini dolaylı olarak arttırmak.

Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamiyle NIRAS IC Sp. z.o.o. sorumluluğu altındadır. Avrupa Birliği veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.