Kurumsal Analiz Faaliyeti

Proje kapsamındaki ana hedeflerinden biri olan ETKB’nin, enerji verimliliği ile ilgili stratejilerinin uygulama kapasitesinin geliştirilmesi ana faaliyeti kapsamında kurumsal ihtiyaç analizi faaliyetine başlandı.Bu faaliyet sonunda oluşacak raporun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer paydaşların personeli ile yapılan yüz yüze görüşmelerin sonuçlarına göre oluşturulması planlandı.
Yüklenici ve Bakanlık arasında, bireyler ve grup mülakatlarında yer alacak katılımcıları belirlemek ve izlenecek metodolojiyi ve yapıyı kesinleştirmek için çeşitli toplantılar gerçekleştirildi.
İlk bireysel mülakat, 28 Mayıs 2019 tarihinde Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi ile yapılarak 4 Temmuz itibariyle, kırka yakın bakanlık ve paydaş personeli ile bireysel ve grup görüşmesi tamamlandı.
Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir anket çalışması yapılarak AB direktifi ile Türk mevzuatı arasındaki uyumluluk analizi taslak raporu Eylül ayı sonunda sunuldu.

Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamiyle NIRAS IC Sp. z.o.o. sorumluluğu altındadır. Avrupa Birliği veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.