Fransa Çalışma Ziyareti

Fransa Çalışma Ziyareti
 
Projenin ikinci çalışma ziyareti, 09-13 Aralık 2019 tarihleri arasında Fransa’nın Paris kentine gerçekleştirilmiştir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığından 5, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) 1 katılımcının yer aldığı çalışma ziyaretinde gruba, Proje Takım Lideri Yardımcısı eşlik etmiştir.
Heyet, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından düzenlenen ve farklı ülke temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen, enerji verimliliği programlarının, yükümlülüklerinin uygulanması gibi konuların ele alındığı Enerji Verimliliği Yükümlülüklerinin Modernizasyonu Çalıştayı’na katıldı.
Çevre ve Enerji Yönetimi Ajansı (ADEME) ile gerçekleştirilen ve Enerji Verimliliği Direktifi - Fransız Enerji Tasarrufu Sertifika planının 7. maddesinin uygulanmasına odaklanan toplantı, Sn. Romain ROILLET başkanlığında yapıldı.
Delegasyonun katıldığı Enerji Verimliliği Yükümlülükleri Çalıştayı’nda (ENSMOV), Enerji Verimliliği Direktifi’nin 7. maddesi için AB üye devletleri tarafından uygulanan politikalara ilişkin genel bilgiler verilmiş olup, katılımcı uzmanlarca son yıllarda ülkelerinde neler olduğuna dair geri bildirimler ve gelecek yıllarda neler olacağına ilişkin öngörüler paylaşılmıştır. Çalıştay’da ayrıca Enerji Verimliliği Yükümlülük Sistemi (EEOS) ve alternatif önlemlere ilişkin bir seçki sunulmuştur.
IEA Enerji Verimliliği Departmanı ile yapılan toplantıda, Türkiye’deki mevcut finansman mekanizmaları hakkında kısa bilgiler paylaşıldı. Akdeniz Enerji Derneği (OME) ile yapılan toplantıda, modelleme yazılımının nasıl seçileceği, verilerin nasıl toplanacağı tartışıldı.
Heyetin Schneider Electric Merkez Ofisini ziyareti esnasında, katılımcılara Schneider Electric’in Türkiye’deki faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş ve akabinde Schneider Enerji Yönetim Sertifikasyonu ile ilgili bir sunum gerçekleştirilmiştir. Schneider Electric Merkez Ofisindeki enerji yönetimi çözümlerini anlamak için bir saha gezisi yapılmış, yerleşim yerlerinde gerçek enerji yönetimi uygulamalarını görmek için “Schneider Connected House”a da kısa bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.
 

Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamiyle NIRAS IC Sp. z.o.o. sorumluluğu altındadır. Avrupa Birliği veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.