E.V. UYGULAMALARI

Enerji Sektöründeki Mevcut Durum

Türkiye, Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYİH) satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük on üçüncü ve Avrupa'nın en büyük altıncı ekonomisine sahiptir *. Türk ekonomisi, 2002-2018 yılları arasındaki dönemde GSYİH açısından %5,5'lik ortalama reel büyüme oranı ile 2018 yılında 766 milyar dolarlık GSYİH' e ulaşmıştır. **11. Kalkınma Planı'nda belirtildiği üzere 2023 yılında 1.080 milyar dolarlık GSYİH'e ulaşılması hedeflenmektedir. Son on yıllık dönemde enerji talebi diğer OECD ülkelerine kıyasla en fazla artış gösteren ülke Türkiye olmuştur. 2002 yılından bu yana, Türkiye elektrik ve doğalgaz talebi en fazla artış gösteren ikinci ülke konumuna gelmiş olup birinci sırada Çin bulunmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından yapılan tahminlere göre bu trend orta ve uzun vadede de devam edecektir. Aşağıda yer aIan grafikte, Türkiye’nin, 2002 ile 2017 yılları arasındaki nihai enerji tüketim bilgileri yer almaktadır. Toplam nihai tüketimin yanı sıra üç ana sektörde (sanayi, ulaşım ile bina ve hizmet) gerçekleşen nihai tüketim değerleri de grafikte yer almıştır.

Türkiye, 2017 yılında başlattığı kararlı Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP) kapsamında tanımlanan 55 eylemle, birincil enerji tüketimini 2023 yılına kadar %14 oranında azaltmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda yatay konularda 11 eylem tanımlanmıştır. 2017-2023 arasındaki 7 yıllık dönemde, toplamda 10,9 milyar USD yatırım ile kümülatif olarak 23,9 milyon ton eşdeğer petrol (MTEP) enerji ve 8,4 milyar USD enerji maliyetinden tasarruf edilmesi hedeflenmektedir.

Yatay Konular 

Tarım

Bina ve Hizmetler

Sanayi ve Teknoloji

Ulaştırma

Enerji

 

*https://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.pdf

**Dünya Ekonomik Görünümü (Nisan 2019)

 

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (UEVEP) içinde yer alan sektörlerdeki Enerji Verimliliği 

 

 

 

Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamiyle NIRAS IC Sp. z.o.o. sorumluluğu altındadır. Avrupa Birliği veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.