Proje Hakkında

 

Proje, ekonominin tüm sektörlerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Enerji Verimliliği (EV) ile ilgili kapasitesinin AB’nin kaynak verimliliği hedeflerine uyumlu olarak geliştirilmesini amaçlamaktadır.


Proje çerçevesinde ele alınan ana hususlar:


Enerji Verimliliği (EV) politikalarının ve eylem planlarının uygulanması ile ilgili olarak mevcut kurumsal ve personel kapasitelerinin güçlendirilmesi
EV politikalarının, özellikle UEVEP’in, uygulanması ve izlenmesi için uygun araç ve diğer enstrümanların tasarlanması ve kullanılması
İlgili tüm paydaşların koordine edilmesi ve katılımlarının sağlanması
Mevcut enerji verimliliği politikalarına ilişkin farkındalığın geliştirilerek artırılması
AB ve uluslararası en iyi uygulamalardan faydalanılması
Proje sonuçlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması

 

Bu proje, daha önce uygulanmış olan enerji verimliliği projelerinden elde edilen kazanımların artırılmasını destekleyecektir.

Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamiyle NIRAS IC Sp. z.o.o. sorumluluğu altındadır. Avrupa Birliği veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.