Proje Aktiviteleri

Proje aktiviteleri elde edilmesi beklenen üç ana sonuca göre düzenlenmiştir:
 
Sonuç 1: Enerji Verimliliği ve Çevre Daire Başkanlığının, enerji verimliliği ile ilgili stratejilerinin, 2012/27/AB direktifine doğrultusunda uygulama kapasitesinin geliştirilmesi.
 
Sonuç 2: Enerji tasarrufu potansiyelinin hesaplanmasına ilişkin bir yöntemin ve EV tahminlerine yönelik bir modelin geliştirilmesi.
 
Sonuç 3: ENVER portalının, operatörlerin daha fazla veri toplamasını ve bunları istatistiksel olarak işlemesini sağlayacak şekilde yeni modüller eklenerek iyileştirilmesi 
 
 
Sonuç 1, Enerji Verimliliği politikalarını ve eylem planlarını uygulamak için mevcut kurumsal ve personel kapasitelerinin güçlendirilmesi konusunu ele alacak ve 4 aktiviteden oluşacaktır.
 
1.1. Kurumsal değerlendirme raporunun hazırlanması.
 
1.2. EVÇED'nin kurumsal kapasitesinin artırılması için yol haritasının hazırlanması.
 
1.3. Uygulama önerileri ile gözden geçirilmiş bir enerji verimliliği eylem planının hazırlanması.
 
1.4. Enerji verimliliği ile ilgili çeşitli alanlarda eğitimlerin düzenlenmesi.
 
 
Sonuç 2, Enerji Verimliliği politikalarının uygulanması ve izlenmesi için uygun araç ve enstrümanların tasarlanması ve uygulanmasına odaklanmaktadır. Bu araçlar aynı zamanda Enerji Verimliliği politikalarını uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesine de yardımcı olacaktır. Sonuç 2, 6 faaliyette aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
 
 
2.1. Enerji hesaplama araçlarının geliştirilmesi için ihtiyaç değerlendirme raporunun hazırlanması.
 
2.2. Bir enerji modelleme yazılımının tanımı ve geliştirilmesi.
 
2.3. Farklı senaryo ve politikalarla enerji tasarrufunun hesaplanması.
 
2.4. Enerji verimliliği politika ve programlarının düzenleyici ve operasyonel etkilerinin değerlendirilmesi.
 
2.5. Politika aracı olarak kullanılmak üzere hazırlanacak ulusal sanayi ve bina enerji kullanımı karşılaştırma raporunun taslağı niteliğinde bir kılavuzun hazırlanması.
 
2.6.Enerji modellemesi ve tahmini konusunda uygulamalı eğitimlerin organizasyonu.
 
 
Sonuç 3, Enerji Verimliliği politikalarının geliştirilmesini destekleyecek ENVER portalını iyileştirilmiş veri toplama ve işleme için geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 
3.1. Mevcut ENVER portalı üzerinde bir boşluk analizi raporunun hazırlanması
 
3.2. Portal yapısının sağlam bir enerji performansı izleme mekanizması sağlaması amacıyla iyileştirilmesi.
 
3.3. Yapı ve Sanayi sektörlerinde veri toplamada kalite güvence için yol haritasının hazırlanması.
 
3.4. Portalın yönetimi ve bakımı için eğitimlerin organizasyonu.
 
Tüm aktiviteler, AB ve uluslararası en iyi uygulamalardan alınan derslerden faydalanacaktır. Proje sonuçlarının sürdürülebilir olması sağlanacaktır.
 
 
 

 

Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamiyle NIRAS IC Sp. z.o.o. sorumluluğu altındadır. Avrupa Birliği veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.