Proje Çıktıları

 • Kurumsal Değerlendirme Raporu
 • ETKB Enerji Verimliliği Kapasite Geliştirme Yol Haritası
 • Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planının gözden geçirilmiş versiyonu
 • UEVEP eylemlerinin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mekanizmalara ilişkin rapor
 • UEVEP eylemlerine ilişkin Etki Değerlendirme raporu
 • Enerji tasarrufu ve sera gazı salınımının azaltılması potansiyellerinin hesaplanması amacıyla modelleme yazılımı geliştirilmesi ve aynı zamanda bu yazılımla değişik modelleme senaryo çalışmaları yapılması
 • Enerji tasarrufu ve sera gazı azaltma potansiyeline ilişkin rapor
 • Enerji tasarrufu hesaplama yöntemine ilişkin rapor
 • Enerji verimliliği politika ve programlarına ilişkin etki değerlendirme raporu
 • Sanayi ve Bina Kıyaslama Rapor Taslaklarının Hazırlanması Rehberi
 • Gelişmiş ENVER portal yapısının tasarlanması
 • Sanayi sektörü kıyaslama düzeltme faktörleri raporu
 • Gelişmiş e-öğrenme modüllerinin hazırlanması
 • Veri kalitesi ve veri toplama sürecinin iyileştirilmesi için yol haritası
 • Eğitimler ve Çalışma Ziyaretleri

 

 

Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamiyle NIRAS IC Sp. z.o.o. sorumluluğu altındadır. Avrupa Birliği veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.