Enerji Verimliliği

Tarım Sektöründe Enerji Verimliliği 
 
Ülkemizde sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulmasında; fiziki potansiyelin, enerjinin ve kaynakların etkin kullanılması, arazi düzenlemesi ve toplulaştırılması, tarımsal mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesi için enerji verimliliği faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve tarım uygulamalarında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ön plana çıkmaktadır.
 
Bu gereksinimi karşılamak için gıda, su ve doğal kaynakların etkin kullanımı ve küresel enerji sistemindeki dönüşümü dikkate alınmalıdır. Toplum için yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak, ileri teknolojilere dayanan, altyapı problemlerini çözmüş, yüksek verimli, talebe dayalı etkin üretim yapısına sahip, uluslararası rekabet gücünü artıran ve sürdürülebilir doğal kaynakları kullanan bir tarım sektörü oluşturulması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, tarımsal üretim ve hizmetlerde yenilenebilir enerji, eko-verimlilik ve temiz üretim teknolojileri gibi çevre dostu uygulamaların desteklenmesi, yeni çevre dostu ürünlerin geliştirilmesi ve markalaştırılmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Çeşitli destek mekanizmaları altında tarımsal üretime yönelik destek programları, enerji verimliliğinin artırılmasına dolaylı olarak katkıda bulunmaktadır.
UEVEP kapsamında, tarım sektöründe enerji verimliliğini artırmak için 6 eylem tanımlanmaktadır:
 
Traktörlerin ve biçerdöverlerin enerji verimli olanlarla yenilenmesinin özendirilmesi,
 
Enerji verimli sulama yöntemlerine geçilmesi, 
 
Tarım sektöründe enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi, 
 
Tarımsal üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının özendirilmesi,
 
Biyokütle elde etmek amacıyla tarım yan ürün ve atık potansiyelinin belirlenmesi ve kullanımının teşvik edilmesi, 
 
Su ürünleri sektöründe enerji verimliliğinin desteklenmesi.
 
Sektörde enerji verimliliğinin uzun vadeli olması için enerji verimliliğine yönelik danışmanlık ve eğitim çalışmaları strateji genelinde teşvik edilecektir.

 

 

Bu yayın Avrupa Birliği'nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamiyle NIRAS IC Sp. z.o.o. sorumluluğu altındadır. Avrupa Birliği veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.